HNGU Recruitment 2023: પરીક્ષા વગર સીધી નોકરી

HNGU Recruitment 2023 | HNGU ભરતી 2023: હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ કોલેજોમાં ભરતીની જાહેરાત કરી છે. અને ખાસ વાત એ છે કે કોઈ પણ પ્રકારની લેખિત પરીક્ષા નથી હોતી, પરીક્ષા વિના તમને સીધી નોકરી મળી જશે. ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. HNGU Recruitment 2023 | HNGU ભરતી 2023 સંસ્થાનું નામ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી … Read more