ગુરુ પૂર્ણિમા પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | ગુરુ પુર્ણિમા સ્પીચ | Guru purnima Essay in Gujarati | Guru Purnima Speech in Gujarati

ગુરુ પૂર્ણિમા પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | ગુરુ પુર્ણિમા સ્પીચ | Guru purnima Essay in Gujarati | Guru Purnima Speech in Gujarati

ગુરુ પૂર્ણિમા પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | ગુરુ પુર્ણિમા સ્પીચ | Guru purnima Essay in Gujarati | Guru Purnima Speech in Gujarati હિંદુઓની સાથે સાથે બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મના લોકો દ્વારા પણ ગુરુ પૂર્ણિમાના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ગુરુને ભગવાન કરતાં પણ ઊંચો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. ગુરુ વિનાનું જીવન અધૂરું છે. હિંદુ ધર્મ અનુસાર … Read more